Poděkování Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy

RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. děkuje Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy za poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč na podporu jeho sportovní činnosti z dotačního programu Můj klub 2018. Z poskytnuté dotace byly uhrazeny odměny trenérů mládeže.