Poděkování Krajskému úřadu Plzeňského kraje

RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. děkuje Krajskému úřadu Plzeňského kraje za poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč na podporu jeho sportovní činnosti. Z poskytnuté dotace byly uhrazeny odměny trenérů mládeže, pronájmy kurtů ve sportovní hale pro pravidelné tréninky mládeže a dále potom nákup tenisové rakety pro děti, která slouží pro zapůjčování při trénincích. Dotace pomohla uskutečňovat činnost spolku, jejíž hlavním cílem je vést děti a mládež k pravidelnému sportování.